Begeleiding

U hebt een 'matige tot ernstige belemmering' als gevolg van uw handicap of beperking.
Daarom hebt u begeleiding nodig in de vorm van 'ondersteuning, oefenen of toezicht' bij
uw dagelijkse bezigheden. Samen met u wordt er gekeken wat nodig is om u (weer)
zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Dat kan zijn bij bijvoorbeeld:

  het onderhouden van sociale contacten
  het plannen van dagelijkse activiteiten
  bij het voortbewegen in en buiten uw huis
  het organiseren van het huishouden
  problematiek bij het opvoeden van uw kinderen
  het leren omgaan met geld en/of het regelen van uw administratie
  het leren leven met een handicap
  het stimuleren van sociale activiteiten

Ook kan begeleiding nodig zijn vanwege:

  psychiatrische problemen, bijvoorbeeld bij het (weer) zelfstandig gaan wonen na een
   opname, of ter voorkoming van een opname
  probleemgedrag
  problemen in denken, concentreren en waarnemen
  problemen met orientatie in tijd, plaats en persoon